Vzdělávání v MORAVIA Stamping

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.
registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0002807

O projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti MORAVIA Stamping a.s. a tím i zvýšení připravenosti zaměstnavatele v souvislosti se změnami ekonomických a technologických podmínek a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti jako celku jak na domácích, tak zahraničních trzích.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti MORAVIA Stamping a.s.

Příjemce: MORAVIA Stamping a.s.
Doba realizace: 2 roky
Trvání: 1. 3. 2024 – 28. 2. 2026
Rozpočet: 1 672 929,28 Kč
Výstupem projektu bude 35 účastníků, kteří se zúčastní min. 40 hodin vzdělávání
Z toho: 9 účastníků bude starší věku 55+

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v  oblasti:

  • Měkké a manažerské dovednosti