Udržitelnost (ESG)

Na cestě k udržitelnosti

Téma udržitelnosti je pro nás důležité, a proto jsme se rozhodli zpracovat náš historicky první zprávu o udržitelnosti. Udělali jsme první krok k tomu, abychom zakotvili principy udržitelnosti
a ESG do firemní kultury.
Chceme transparentně informovat o všech dopadech, které jsou spojené s naší činností a využít příležitosti představit naše plány a cíle pro udržitelnost, které jsme si předsevzali. Udržitelný přístup vnímáme jako naši konkurenční výhodou u svých odběratelů i potenciálních zaměstnanců, která nám zajistí dlouhodobou prosperitu.
Působíme v automobilovém průmyslu, dodáváme velkým automobilkám a vidíme, že téma ESG je pro ně stále více aktuální. Očekávají od nás větší společenskou odpovědnost a aktivní snižování dopadu na životní prostředí. Je pro nás proto velmi důležité přistoupit k postupné transformaci a začleňovat udržitelnost do firemních hodnot a všech procesů.
Na cestě k udržitelnosti
Udržitelnost pro nás není novinkou. Již v minulosti jsme podnikli několik konkrétních kroků. Získali jsme certifikaci ISO 14001, investovali do úsporného osvětlení a v předstihu zavedli třídění odpadu. Představili jsme interní programy “Zelená” a “Odpovědná” firma na objednání kontejnerů a vývoz elektro/baterií.
Na úrovni vedení společnosti jsme si v oblasti ochrany životního prostředí stanovili nový procesní cíl a zahájili jsme postupné hodnocení aspektů ESG (environmentální, sociální a správní zodpovědnosti) ve všech oblastech naší firmy. Nově začínáme systematicky analyzovat, jak tyto faktory zahrnout do všech podnikových procesů a strategie. Zatím tyto cíle nejsou plně zahrnuty do naší celkové business strategie.
Udržitelnost se pro nás stala důležitým faktorem, který ovlivňuje naše rozhodování.
Děkuji, že věnujete pozornost naší zprávě o udržitelnosti a podporujete nás na cestě za odpovědným a udržitelným podnikáním.

Ing. Cyril Šoltys
Manažer kvality a EMS